Фирмени данни

BIMEXPERTS GmbH
Hofmark 51
93326 Abensberg
ГЕРМАНИЯ

HRB 12924
Юрисдикция Regensburg
UID DE280876360

+49 9443 49590 40
info@bimexperts.com

BIMEXPERTS d.o.o.
Futoška 64
21000 Novi Sad
СЪРБИЯ

Регистрационен номер: 21430501
Юрисдикция Novi Sad
PIB 111131822

+381 21 3832551
srbija@bimexperts.com

BIMEXPERTS EOOD
7 Professor Konstantin Iliev Str.
1747 Sofia
БЪЛГАРИЯ

Регистрационен номер: 206533085
Юрисдикция Sofia

+359 886 889 096
bulgaria@bimexperts.com