BIMEXPERTS

We make every building think!

Услуги

  ОВК Услуги

 • Проектиране на сградни инсталации (на ниво концепция, идеен, технически и работен проект), съгласно действащата нормативна уредба и в съответствие с последно поколение BIM методология.

 • Ние Ви подкрепяме с качество и бързина във всяка фаза на планиране.
  BIM моделиране и инженеринг

 • ОВК, Електро, ВиК, архитектурно моделиране

 • Нашите квалифицирани и мотивирани служители ще превърнат Вашите 2D чертежи и концепции в 3D модели.
 • Научете повече
  BIM консултиране и мениджмънт

 • Project Setup, BIM Execution Plan (BEP), BIM Employer’s Information Requirement (EIR), Guidelines, Workflow and modeling standards, family standards, BIM-Templates

 • Нашите ноу-хау и опит ще Ви помогнат да постигнете бързо целите си.
 • Научете повече
  3D лазерно сканиране

 • Заснемане състоянието на сградата и инсталациите чрез 3D лазерно сканиране и интеграция в BIM и REVIT.

 • Ние дигитализираме сгради, за да може да извършвате бъдещи подобрения според Вашите нужди, с висока точност.
 • Научете повече
  Разработка на софтуер

 • Разработване на софтуерни продукти, свързани с проектиране на сградни инсталации.

 • Ние Ви подкрепяме в реализацията на Вашите проекти чрез DevOps и Scrum, използвайки всички разпространени програмни езици и frameworks, за да гарантираме успеха на Вашия проект.
  Обучение

 • В рамките на курсове за обучение и семинари ние Ви обучаваме в сътрудничество с TÜV да станете BIM мениджър, BIM координатор или BIM техник.

 • Нашите концепции за обучение варират от 2 дни до 12 седмици. Възползвайте се от нашия десетилетен опит и инвестирайте в компетентността си в областта на цифровото планиране сега!
  Clash detection и координация

 • Ние се грижим Вашият BIM модел да бъде clash-free. Ползите от тази услуга са видими на строителната площадка – безпроблемен монтаж и оптимизация на разходи.
  авторски надзор на място

 • С нашия авторски надзор ние гарантираме, че планирането на строителната площадка е изпълнено на 100%.
  ИТ услуги и поддръжка

 • Нашият гъвкав ИТ екип ви подкрепя по всички ИТ въпроси във вашата компания и осигурява безпроблемна работа.
  ОВК Услуги

 • Проектиране на сградни инсталации (на ниво концепция, идеен, технически и работен проект), съгласно действащата нормативна уредба и в съответствие с последно поколение BIM методология.

 • Ние Ви подкрепяме с качество и бързина във всяка фаза на планиране.
  BIM моделиране и инженеринг

 • ОВК, Електро, ВиК, архитектурно моделиране

 • Нашите квалифицирани и мотивирани служители ще превърнат Вашите 2D чертежи и концепции в 3D модели.
 • Научете повече
  BIM консултиране и мениджмънт

 • Project Setup, BIM Execution Plan (BEP), BIM Employer’s Information Requirement (EIR), Guidelines, Workflow and modeling standards, family standards, BIM-Templates

 • Нашите ноу-хау и опит ще Ви помогнат да постигнете бързо целите си.
 • Научете повече
  3D лазерно сканиране

 • Заснемане състоянието на сградата и инсталациите чрез 3D лазерно сканиране и интеграция в BIM и REVIT.

 • Ние дигитализираме сгради, за да може да извършвате бъдещи подобрения според Вашите нужди, с висока точност.
 • Научете повече
  Разработка на софтуер

 • Разработване на софтуерни продукти, свързани с проектиране на сградни инсталации.

 • Ние Ви подкрепяме в реализацията на Вашите проекти чрез DevOps и Scrum, използвайки всички разпространени програмни езици и frameworks, за да гарантираме успеха на Вашия проект.
  Обучение

 • В рамките на курсове за обучение и семинари ние Ви обучаваме в сътрудничество с TÜV да станете BIM мениджър, BIM координатор или BIM техник.

 • Нашите концепции за обучение варират от 2 дни до 12 седмици. Възползвайте се от нашия десетилетен опит и инвестирайте в компетентността си в областта на цифровото планиране сега!
  Clash detection и координация

 • Ние се грижим Вашият BIM модел да бъде clash-free. Ползите от тази услуга са видими на строителната площадка – безпроблемен монтаж и оптимизация на разходи.
  авторски надзор на място

 • С нашия авторски надзор ние гарантираме, че планирането на строителната площадка е изпълнено на 100%.
  ИТ услуги и поддръжка

 • Нашият гъвкав ИТ екип ви подкрепя по всички ИТ въпроси във вашата компания и осигурява безпроблемна работа.

Контакт

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО


MICHAEL RESCH
+43 1 6022222

АВСТРИЯ


SASCHA SCHMIED
+43 664 88795361

СЪРБИЯ


ONDREJ GALAS
+381 21 3832551

ГЕРМАНИЯ


SASCHA SCHMIED
+43 664 88795361

БЪЛГАРИЯ


MIROSLAV MARINOV
+359 879 232 880

Бюлетин

Ще Ви информираме за нови обучения и развития