Siemens Zug Office

Ново строителство

Обхват на услугите | Тип BIM проект
Проектиране

Closed BIM native (Autodesk Cloud)
Специалности
ОВК, ВиК, Електро
Данни за проекта
Брутна надземна площ: около 15.000 м²

Брутна подземна площ: около 5.400 м²

Време за изпълнение: 01/2016 - 11/2017
Държава
Влак в Швейцария

Други референции

BOGENHAUSENER
GATE BTI MUNICH
BMW-OFFICE BUILDING

BOGENHAUSENER
GATE BTI MUNICH
BMW-OFFICE BUILDING

BOGENHAUSENER
GATE BTI MUNICH
BMW-OFFICE
BUILDING

Бюлетин

Ще Ви информираме за нови обучения и развития