Uslovi Korištenja

Ošti uslovi korištenja za inžinjerske biro se nalaze na sledećem linku:
https://www.wko.at/service/agb.html

OOpšti uslovi korištenja za poslovno savetovanje nalaze se na sledećem linku:
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/unternehmensberatung-buchhaltung-informationstechnologie/unternehmensberatung/Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_fuer_Unternehmenberater.html

Opšti uslovi korištenja za IT Usluge nalaze se na sledećem linku:
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/unternehmensberatung-buchhaltung-informationstechnologie/it-dienstleistung/Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_.html