FILOZOFIJA

Naši sastavni delovi

MISIJA

 • Prepoznati, prikupiti i umnožiti znanje
 • Ovladati sopstvenim razvojem i podacima
 • Koristiti efikasnie načine komunikacije
 • Jedinstveno delovanje i primena
 • Performanse, stabilnost, učenje iz grešaka
 • Neprekidno i kontinuirano uvećavanje znanja
 • Jasna osnova za donošenje odluka

STRATEGIJA

 • Tehnologije za digitalni proces projekata
 • Određivanje standarda, procesa i optimizacija toka rada sa i bez BIM-a
 • Pravilna upotreba BIM alata (REVIT, IFC, Solibri, Navisworks, BIM Colab i DevOps)
 • Struktura upravljanja ugovorima i dokumentacijom pomoću BIM alata
 • Komunikacija orijentisana na rezultate kroz BIM alate
 • Organizacija projekata, struktura projekata podržana BIM alatima

METODE

 • Naučna i tržišno korisna saznanja na osnovu istraživanja i razvoja
 • Angažovanje stručnog i kvalifikovanog kadra za poboljšanje performansi
 • Analiza, israživanje i implementacija sa fokusom na brojke, podatke i činjenice
 • Optimizacija prihoda pomoću testiranja na terenu i u realnom vremenu sa simulacijama
 • Internacionalna razmena znanja i iskustva
 • Korištenje najnovijih strategija motivacije i učenja u savetovanju i obuci
 • Upotreba agilnih i vizuelnih tehnika u menadžmentu

REZULTAT

 • Zadovoljni klijenti i zaposleni
 • Poslovni rast
 • Konkurentske prednosti sa optimizacijom troškova
 • Visok kvalitet bez prekoračenja rokova i troškova
 • Manja upotreba resursa, veći dohodak
 • Transparentnost i protok podataka
 • Efikasno i brzo dokumentovanje

Kontakti

INTERNATIONAL


MICHAEL RESCH
+43 1 6022222

AUSTRIJA


SASCHA SCHMIED
+43 664 88795361

SRBIJA


ONDREJ GALAS
+381 21 3832551

NEMAČKA


SASCHA SCHMIED
+43 664 88795361

BUGARSKA


MIROSLAV MARINOV
+359 879 232 880

Bilten

Obaveštavamo vas o novim treninzima i razvojima