Skip to content
230928_BIX-Blog-Post-Header_BIM-Public-Tenders
DI (FH) Ondrej Galas28.9.20233 min read

4 saveta za BIM planiranje za klijente u javnom sektoru

Kreiranje modela sa informacijma o zgradi takođe donosi mnoge prednosti za klijente u javnom sektoru u u planiranju i implementaciji izgradnje. Posebno, efikasno planiranje projekata, koje štedi vreme i troškove, ali i bolja uporedivost ponuda na tenderima doprinosi tome da je BIM sve traženiji od strane javnih naručilaca. U Austriji, upotreba BIM-a (još) nije pravno obavezujuća u uputstvima za javne nabavke, ali to može zahtevati klijent na javnim tenderima.

Menadžer projekta i menadžer ogranka Ondrej Galaš nam govori o izazovima sa kojima se suočavamo čak i u velikim BIM projektima i kako da njima dobro upravljamo, uz četiri praktična saveta i primera iz bolničkog sektora.

 

Upoznajte vašeg klijenta (iz javnog sektora)

Jedna stvar je vrlo verovatno tačna za većinu industrija: što je projekat veći i obimniji, to je veća složenost. Ovo se još jednom odnosi na ugovore sa javnim sektorom i, naravno, na izgradnju bolnica. Oni se sastoje od širokog spektra podsekcija, visoko tehničkih objekata i moraju ispuniti mnoge higijenske specifikacije. U većini slučajeva, takvi projekti su strukturirani u velikim konzorcijumima i različite grupe zainteresovanih strana i dobavljači – kao što je BIMEKSPERTS – su deo uspeha. Već smo bili uključeni u nekoliko poznatih bolničkih projekata – slobodno pročitajte naše reference.

 

Iskustvo se više računa u javnom sektoru

Veliki projekti zahtevaju posebnu pripremu – to je još važnije u javnom sektoru, a iskustvo u ovom segmentu je svakako dragoceno. Neto troškovi izgradnje su u proseku mnogo veći nego kod drugih projekata u našem portfoliju kupaca.

Na tenderima, na primer, dobre reference su još relevantnije; ekonomski i tehnički učinak partnera na projektu moraju biti precizno dokumentovani, kao i formalni zahtevi za dotičnu industriju ili podsekciju. Iako ovo teži da isključi mala, mlađa preduzeća, to obezbeđuje stabilnost za sve učesnike u projektu, posebno u projektima koji dugo traju. U rtech inženjering ili BIMEXPERTS veliki deo projektnog rada ulažemo u detaljnu pripremu tenderske dokumentacije.

 

Preciznost i saradnja tokom rada u konzorcijumima 

U oblasti planiranja, dizajni su tradicionalno bili potrebni u 2D. Zbog povišenih tehničkih zahteva u bolnicama i neophodne preciznosti u HVAC i MEP planiranju (tj. grejanje / klimatizacija / ventilacija / vodovod / elektrika) proširenje u 3D sa informacionim modeliranjem zgrada je sve traženije.

Kao jedna od nekoliko kancelarija za planiranje u Austriji, BIMEXPERTS nudi ovu opciju više od jedne decenije. Kao BIM sertifikovana kompanija i BIM konsultant, možemo da damo značajan doprinos u pomenutim konzorcijumima zajedno sa arhitektama, projektantskim i inženjerskim kancelarijama. I veoma važno: dobru komunikaciju i koordinaciju sa ovim partnerima, kao i holistički pristup planiranju vidimo kao najbolji način za efikasnu realizaciju projekata.

 

Specifičnosti planiranja MEP-a u bolnicama

Operacione sale i "čiste sobe" ne samo da zahtevaju posebnu opremu, već moraju da budu u skladu sa strogim higijenskim propisima i specifičnim standardima, kao što su ventilacioni sistemi koji moraju biti opremljeni posebnim filterima za čestice. Drugi primer su koncepti zaštite od požara, koji imaju više standarde od stambenih zgrada. Svi ovi faktori se uzimaju u obzir u planiranju MEP-a.

U Austriji i Nemačkoj, ali i na međunarodnom nivou, BIMEXPERTS može pružiti široku podršku.

Ovde je fokus na uslugama navedenim u ÖNORM (B 1801-1 Zgrade – Analiza Troškova Tehnologije 3) ili u DIN-u (276 KG 400 Zgrade i Tehnički Objekti), u Austriji ovo se odnosi na fazu rada 1-9.

 

BIMEXPERTS primeri internacionalnih projekata

  • EU:
    Planiranje obnove druge po veličini bolnice u Nemačkoj, koja je trenutno u završnoj fazi, bilo je veoma složeno. Ovde je fokus bio na planiranju HVAC, dok je projekte za elektroinstalacije obezbedio drugi partner. Ovo je bio poseban izazov, jer su ovi detaljni pododeljci usko povezani, a teškoće u planiranju mogu lako nastati ako se njima postupa odvojeno.
  • Asia:
    U impresivnom projektu nove zgrade u jugoistočnoj Aziji sa nemačkim standardima i 14.000 m2 bruto površine, uspeli smo da postignemo rezultat sa našim BIM znanjem i opštom koordinacijom BIM modela iz radne faze 2 (Prema troškovnoj grupi 400, to su bili KG 410, 420, 430, 440, 450, 470, 480).
    BIMEXPERTS je bio u mogućnosti da upravlja visoko interdisciplinarnom koordinacijom podsekcija zahvaljujući IFC-u i izvornim Revit modelima. Postoji samo nekoliko uporedivih zdravstvenih ustanova u svetu koje nude terapiju ciklotronom zračenjem, koja je integrisana u ovaj projekat i shodno tome uzeta u obzir za rad električnog umetanja. 

 

Postavite BIM kao svoju konkurentsku prednost uz BIMEXPERTS i kontaktirajte nas!

 

BIM-informisani: Kliknite ovde kako bi ste se prijavili na naš bilten

avatar

DI (FH) Ondrej Galas

Ondrej Galaš je direktor filijale za našu lokaciju u Srbiji u BIMEKSPERTS-u

POVEZANI ČLANCI