Skip to content
Header_HomePage_Desktop-Tablet_1

BIMEXPERTS

We make every building think!

NAŠE USLUGE

BIM najčešće postavljana pitanja

Za vas smo sastavili najčešća pitanja o BIM-u.

Šta znači BIM? BIM je skraćenica i označava "Modeliranje informacija o izgradnji": Proces digitalnog planiranja za pokretanje kompletnog građevinskog projekta, koji sadrži sve relevantne informacije od kojih se može izvesti i do 7 dimenzija (pored prostornih, takođe vreme, troškovi, životni ciklus i upravljanje objektika). Podaci o izgradnju su "modelirani" u svim oblastima projetovanja. Krajnji proizvod BIM procesa je digitalni 3D model ili digitalni blizanac, koji integriše arhitekturu, statiku i tehničku građevinsku opremu.
Šta su prednosti BIM-a? BIM osigurava jasno definisan proces planiranja i izgradnje, maksimalnu transparentnost i sigurnost troškova. Takođe, sistemom blagovremenog prepoznavanja grešaka, BIM znatno smanjuje mogućnost pojave istih tokom faze izvršenja, što rezultira odsustvom dodatnih troškova. Komunikacija između svih članova tima, koji učestvuju u izradi projekta, znatno je efikasnija i jasnije orijentisana ka željenom cilju. Dati proces izgradnje, uključujući i trenutni potrebni budžet, može biti definisan brzo i lako. Pravilno konstruisan plan prikazan u 3D modelu omogućuje brže i efikasnije dobijanje dozvola za izgradnju. Nadalje u procesu, klijenti generišu sopstvene procedure učenja za buduće projekte.
Šta se dešava sa informacionim modelom? Suverenitet podataka je pod pokroviteljstvom vlasnika zgrade. Zahvaljujući jasnom kvalitetu podataka u svakoj fazi, BIM pruža sigurnu osnovu za donošenje odluka, i može se koristiti u bilo kojoj fazi, od planiranja do izvršne faze i upravljanja objektom. Greške se mogu izbeći, i time se mogu ostvariti uštede u troškovima.
Kako da počnem sa BIM-om?

BIM projekti počinju razvijanjem svesnosti: identifikovanjem mogućih poboljšanja u samom procesu i optimizaciji koja se na taj process odnosi. Svest o tome mora biti podeljena unutar tima i istovremeno sa svim učesnicima koji su uključeni u process konstrukcije.

Mi predlažemo implementaciju BIM-a korak po korak.

  1. Postavljanje BIM ciljeva u firmi
  2. Planiranje procesa unutar organizacije
  3. Odgovarajući ažuriranje softvera
  4. Obuka inženjera i arhitekata
  5. Kreiranje OIR-a (Organizational Information Requirements, tj. informacionih potreba organizacije) i BEP-ova (planova izvršenja BIM-a, u čiju svrhu vam nudimo naše BIM konsultacije)
Da li je BIM skuplji od tradicionalnih metoda? Ovo je tačka u kojoj je potrebnjo postaviti stvari u određenu perspektivu. Na početku, BIM zahteva veće investicije. Sa druge strane, BIM nudi precizan plan i visok kvalitet podataka, koji su dostupani već u ranim fazama projekta, što u kasnijim fazama planiranja zahteva mala podešavanja (npr. planiranje implementacije). S toga, BIM metodologija je investicija iz koje se profitira na duže staze i koja omogućava uštedu troškova na duži vremenski period.
Šta je Big BIM a šta Little BIM?

“Big BIM” odnosi se na interdisciplinarnu saradnju svih partnera uključenih u planiranje, izvršnu fazu i upotrebu strukture, kao i njenih softverskih alata različitih proizvođača. Ovo je trenutno samo vizija, koja se zapravo praktikovala u pod-oblastima kao što su planiranje dizajna i izvršenja između planera strukturalnih i građevinskih usluga.

“Little BIM” odnosi se na korišćenje BIM-a kao eksterne solucije unutar firme, ili discipline planiranja i softverskog rešenja od jednog proizvođača.

Kako informacije teku u različitim fazama rada?

Usled pretežne podele rada na području Nemačke, i veoma malih razmera heterogenih korporativnih struktura u kojima pojedine kancelarije rade na projektima sa različitim softverskim alatima, potrebna je interdisciplinarne saradnja sa značajnim zahtevima vezanim za interfejs. Bogatstvo informacija je generisano u određenim formatima od koncepcije, preko planiranja, konstrukcije, upotrebe i upravljanja, do demoliranja zgrada.

U cilju omogućavanja upravljanja, dokumentovanja, arhiviranja i efikasne razmene ovih informacija bez gubitaka između uključenih stranaa, zajednička baza razmene BIM podataka kreirana je pomoću osnovnog modela podataka IFC (Industry Foundation Classes), orijentisanog ka samom objektu.