Skip to content
230731_BIX-Blog-Post-Header_BIM-Sustainability
Sascha Schmied4.8.20233 min read

Održiva gradnja zahvaljujući BIM-u

Građevinska industrija zahteva intenzivno planiranje i naravno takođe koristi puno materijala. Kratkoročno i dugoročno, gradnja stvara otpad koji treba odložiti – ili još bolje – reciklirati.

O pitanjima vezanim za cirkularnu ekonomiju intenzivno se raspravlja u građevinskoj industriji. Prilike za kružnu gradnju su takođe u centru pažnje, ne samo zato što je to potrebno na evropskom nivou, posebno ako razmišljate o ciljevima EDU-a. Vrednost i finansijska isplativost zgrada treba da zavise pre svega od toga da li uzimaju u obzir Ekološke, Društvene i Upravljačke faktore u obzir.

Bez obzira na to da li ste vlasnik zgrade, projektant ili izvođač radova u građevinskoj industriji, sa BIM-Building Information Modeling možete planirati svoje građevinske projekte "održivo" sa odgovarajućim primerima upotebe i postaviti temelje za isto upravljanje objektom duž celog lanca vrednosti.

Održiva gradnja sa podacima

Šta tačno znači "održiva gradnja"? I kako BIM može da podrži održivu gradnju?

Pre svega, fokus je na efikasnosti resursa odnosno, koji se tačno (građevinski) materijali koriste, u kojoj količini i odakle potiču – idealno reciklirani sa drugih gradilišta – barem je to poželjna budućnost.

Drugi stub održive gradnje leži u energetskoj efikasnosti, a to je najniža moguća energija potrebna u prilikom gradnje i upotrebe objekta, koji se napaja obnovljivim izvorima energije. Digitalizacija sa simulacijom ovde može pomoći da se identifikuju kapaciteti u ranoj fazi i da se preduzmu kontramere ako je potrebno.

Ukratko, kvalitet zgrade bi trebalo da bude visok i njegov uticaj na životnu sredinu treba da bude što slabiji tokom izgradnje, rada i dekonstrukcije nakon trajanja upotrebe.

Održiva gradnja stoga uključuje mnoge aspekte i zahteva posebno planiranje. Što je viši nivo detalja u pripremi, pokriveni su i zahtevi za boljom održivošću.

Podaci kao "sirovi materijal"

Izrada digitalnog modela zgrade omogućava bolje planiranje i upravljanje građevinskim projektima, što rezultira efikasnim korišćenjem resursa i optimizovanim energetskim zahtevima.

Na primer, precizno planiranje potrebnih materijala i optimizacija procesa gradnje značajno smanjuju otpad i troškove. BIM može pomoći pri izboru ekološki prihvatljivih materijala i uzeti u obzir tačnu upotrebu (lokaciju) i životni ciklus građevinskih komponenti, kako bi se maksimalno povećala njihova trajnost, održivost i ponovna upotreba. Zajedno sa BIM-om možete sprovesti simulacije i analize i izmeriti uticaj izbora tehničke opreme (izvori energije, izolacija, tehnički sistemi, ...) na potrošnju energije. To vam omogućava da ostvarite energetsku i efikasnost materijala i da se pridržavate zvaničnih propisa o održivosti na jednostavan i profesionalan način.

Princip naše kompanije: BIM treba da stvori transparentnost

Svi znamo da iza metode rada zasnovane na modelu stoji mnogo više BIM načina rada, nego planova i 3D modela. Potrebno je dosledno upravljati podacima tako da se materijali i energija (ponovo) koriste ili štede na ciljani način i imati na umu cirkularnu ekonomiju.

Zapravo, savremeni BIM programi za planiranje sada uključuju dodatne dimenzije upravo u te svrhe. Kao 6D i 7D, pronaći ćete nivoe informacija Održivost & Efikasnost i Upravljanje održavanjem (Upravljanje objektima), tim redom. Upravo oni daju odgovore na pitanja navedena na početku i podržavaju održivu izgradnju na "održiv" način.

 

Zaključak BIMEXPERTS-a

Izrada digitalnog modela zgrade i održivost su usko povezani. Primenjen profesionalno, BIM može dati značajan doprinos održivoj gradnji. Uslovi za to nastaviće da se povećavaju sa sve većom ekološkom svešću i zakonskim regulativama; nasuprot tome, BIM može da učini sve više i više za ovo.

Čak i ako se na početku čini da su troškovi izgradnje veći, tokom životnog veka zgrade štedite na operativnim troškovima, povećavate kvalitet života njenih stanara i dugoročno smanjujete društvene troškove.

Kao korisnicima i konsultantima BIM usluga, ovo nas čini inovatorima u modernoj i održivoj tehnologiji gradnje.

 

Postavite BIM kao svoju konkurentsku prednost uz BIMEXPERTS i kontaktirajte nas!

 

BIM-informisani: Kliknite ovde kako bi ste se prijavili na naš bilten

avatar

Sascha Schmied

Sascha Schmied ovlađćeni potpisnik u BIMEXPERTS AT i rukovodilac sektiora Tehnologija & BIM za BIMEXPERTS AT & DE

POVEZANI ČLANCI