Skip to content
Header_3DLaserScan_Desktop-Tablet

3D ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ

Получете подробна информация за проучваната сградата по бърз и рентабилен начин чрез 3D лазерно сканиране

ДИГИТАЛНО СКАНИРАНЕ НА

 • Сгради, фасади
 • Производствени предприятия
 • Механични инсталации:
  – отопление вентилация, климатизация
  – водопровод и канализация
  – системи за противопожарна защита
 • Терен
 • Открити пространства
3D_Laserscan_01

3D ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ ПРОЕКТНИ ФАЗИ

3D-Laserscan_Icon_01 Проектиране
С цел получаване на подробна информация много специалисти използват метода scan to BIM, за да започнат процеса на проектиране и управление на проекта. Резултатът след сканирането е 3D облак от точки, който бързо може да бъде превърнат в 3D модел.  
3D-Laserscan_Icon_Coordination Координация на строителството
Сканирането може да се извърши във всеки момент от изпълнението на проекта, за да бъдат документирани основните етапи и да се намали необходимостта от промени в поръчките. Извлечените данни се споделят между всички участниците в проекта, за да се постигне успешна дистанционна координация. Сканирането помага да се идентифицират допуснати грешки и да се намерят бързи решения за тяхното отстраняване.  
3D-Laserscan_Icon_Collision Идентификация на сблъсъци
3D лазерното сканиране спомага за намаляване на риска и минимизиране на колизиите. То осигурява откриването на несъответствия, като например оборудване, което не е с правилния размер, или неправилно разположение на тръби, като по този начин се предотвратяват бъдещи конфликти между различни системи, като водопроводна, електрическа, ОВК и др.  
3D-Laserscan_Icon_Renovation Реновиране, модернизиране и разрушаване
Триизмерните скенери за сгради улавят изключително много данни, което позволява на собствениците и фасилити мениджърите да изготвят изчерпателна документация за състоянието на сградата. Тази информация може да подпомогне експлоатацията на сградата, ремонтите, бъдещите реконструкции и дори разрушаването.  

ОСНОВНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА 3D ЛАЗЕРНОТО СКАНИРАНЕ ВКЛЮЧВАТ

Бързо получаване на данни Лазерният скенер улавя информацията за милиони точки в рамките на няколко секунди. Това позволява да бъдат сканирани големи площи за кратко време. Този метод на зеснемане е идеален за проекти, които имат чувствителна времева рамка. Скоростта на събиране на данни също така намалява работните часове, нужни за извършване на измерването, както и скомага по-краткото „време за задържане“ и цялостно прекъсване на даден процес.
Заснемане на труднодостъпни зони Събирането на информация се извършват от отдалечена точка, което позволява заснемане на опасни и труднодостъпни зони. Областите могат да бъдат измерени без необходимост от пряко физическо присъствие.
Безконтактно снемане на данни Неинвазивният метод на измерване прави 3D лазерното сканиране идеален способ за заснемане на исторически паметници и културно наследство, поради факта, че е възможно сканирането да се извърши с минимално или никакво физическо взаимодействие.
Детайлна и прецизна документация Триизмерните данни, събрани в процеса на сканиране, са изчерпателни и се улавя почти всеки детайл. Вероятността за грешка е сведена до минимум. Това ниво на детайлност премахва необходимостта от повторно посещение на мястото на сканиране. Получената документация, също така, позволява на потребителите да посещват сканираното мястото чрез виртуална обиколка в получения облак от точки, или с помощта на генерираните интерактивни 360-градусови изображения.
Пестене на време и разходи 3D лазерното сканиране Ви пести време и пари, поради бързината при събирането на данни и намаления риск от нараняване при изпъление на замерването. Резултатите са по-ниски разходи за клиента, по-малък престой при сканиране и по-малка нужда от мерки за сигурност при извършване на сканирането.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 3D ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ

 • Безопасни и стабилни точки за статива на скенера
 • Могат да се заснемат само обекти, които не се движат
 • Сканиране на открито се изпълнява само при сухи атмосферни условия
3D_Laserscan_02

3D ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ FAQ

Какво представлява 3D лазерното сканиране? 3D лазерното сканиране представлява заснемане и измерване на околната среда в 3D, което създава основа за генериране на 2D планове. Скенерът излъчва лазерни лъчи и измерва времето, докато се отразят и се върнат в устройството.
Как работи 3D лазерното сканиране?
Устройството излъчва сферични лазерни лъчи и измерва всички обекти, които се виждат в пространството. Успоредно с това се прави 360° снимка, за да се получат цветовете в RGB.
 
За да се сведат до минимум т.нар. сенки – скрити области, които не се виждат от гледна точка на сканирането, трябва да се направят няколко сканирания от различни позиции, за да се постигне възможно най-добрият резултат.
Какъв е крайният продукт? Резултатът е 3D облак от точки, в който точките, снабдени с пространствени координати, възпроизвеждат видимите повърхности на заснетите обекти в 3D. Освен това следва фотодокументация на свързаните 360° снимки в BIM и REVIT.
За какво се използва 3D лазерното сканиране?

Полезни приложения на 3D лазерното сканиране са например:

 • – Документиране на съществуващи съоръжения, които трябва да се вземат предвид при планирането
 • – Документация за състоянието на сградата
Колко време отнема едно сканиране?
В зависимост от гъстотата на инсталациите и разделителната способност на сканиране, сканирането отнема между 1-2 минути за всяка точка на запис. Всяка точка на запис обхваща средно между 10m² (технически център, висока разделителна способност) и 100m² (голямо открито пространство, само архитектура, ниска разделителна способност) в зависимост от зоната на наблюдение.
 
Крайната обработка (регистрацията) изисква около 20% от общото време за запис.

SEND US YOUR REQUEST

* mandatory fields