Skip to content
Header_Modeling_Desktop-Tablet

МОДЕЛИРАНЕ

БИМЕКСПЕРТС МОДЕЛИРАНЕ

  • ОВК услуги в BIM
  • 3D BIM моделиране
  • BIM услуги по част електро
  • BIM координация
  • Clash detection
  • Конвертиране на 2D чертеж в 3D модел
  • Point cloud BIM услуги
  • Създаване на BIM модел, на базата на 3D лазерно сканиране
  • Консултантски услуги
  • BIM мениджмънт
Modeling_01
Technical building design

WITH THE BIM METHOD

БИМЕКСПЕРТС осигурява висококачествено техническо планиране на сгради с помощта на BIM методологията.

Ние създаваме енергийно ефективни проекти за ОВК (отопление, вентилация и климатизация), санитария и електроинсталации, които обхващат пълния набор от ОВК BIM услуги.

Нашето ноу-хау и богат опит ни правят надежден партньор на главните изпълнители, собствениците на сгради, инженерите, архитектите и възложителите.

Благодарение на нас BIM процесът работи ефективно за всякакъв вид проекти – здравни, индустриални, жилищни, търговски и др.

За връзка с нас използвайте имейл, телефон, или попълнете формуляра по-долу.

Нашите водещи експерти ще ви предложат правилното решение, като се съобразяват с вашите желания.

Modeling_02
Modeling with BIM

КАК РАБОТИ BIM ПРОЦЕСЪТ ?

Съкращението BIM означава Building Information Modeling (информационно моделиране на сгради). Използваме Revit (Autodesk) и други водещи софтуери в бранша за проектиране и моделиране на ОВК системи.

Нашият екип от инженери и моделиери използва BIM за създаване на прецизен и подробен 3D модел на съществуващи, или новоизграждащи се ОВК системи. 

BIM се използва не само като инструмент за визуализация, но и като процес, който позволява създаването на споделен модел, богат на данни.

Този споделен модел е на разположение на всички, които участват в процеса на планиране: от проектантите на сгради до строителните компании, както и собствениците, и управителите на имоти.

Why choose BIMEXPERTS?

С грижа към клиента Стремим се да разбираме нуждите на нашите клиенти. Целта ни е да намерим идеалното решение за Вас. Винаги сме на разположение и сме готови да реагираме своевременно при промяна или корекция в проекта.
Висококачествени резултати Важните решения и изчисления се правят в ранен етап от проектирането, което води до подобряване качеството в процеса на планиране и строителство. Използването на BIM прави калкулациите и моделирането по-подробни и точни, а това води до по-висока ефективност.
По-бързо завършване на проекта С използването на BIM подобрихме работния си процес, това ни позволи да съкратим времето за проектиране. Имаме по-добра комуникация, координация и сътрудничество в проектите. Всички аспекти на фазите на проектиране и планиране стават по-лесни за управление и по-бързи за изпълнение.
Оптимизация на разходите Подобреното управление на проектите и комуникацията спомагат за пестене на време и разходи. BIM процесът отнема по-малко време за завършване на проекта, което намалява общият брой вложени часове. Грешките се идентифицират на ранен етап, още преди началото на строителството, което намалява неочакваните разходи и забавяния по време на строителния процес, свеждайки риска до минимум.
Clash detection Подобрена координация на проектите и откриване на сблъсъци, преди те да възникнат. С използването на BIM моделиране се извършва процес на разпознаване на конфликти по време на фазата на подготовка на строителството, което позволява да се отстранят всички възможни проблеми по време на проектна фаза, преди да започне строителството. Това спестява значително количество пари и време във всички фази на жизнения цикъл на сградата.
Централизиране на проекта Всички данни се споделят и съхраняват под формата централизиран проект. Еволюирахме от обмен на файлове чрез имейл, към колаборация между всички участници в проекта в реално време. Едно от най-големите предимства при използването на BIM е координацията, която той позволява между проектанти, собственици и строители. Участниците в проекта споделят една и съща информация и това подобрява процеса на проектиране и вземане на решения. Всички включени страни могат да видят актуалния проект и да документират своите промени.

SEND US YOUR REQUEST

* mandatory fields