Skip to content
Header_BIMServices_Desktop-Tablet-1

ПОЛЗИТЕ ОТ BIM

Ориентираната към процесите работа, чрез използване на дигитален модел на сградата дава на изпълнителите цялата им необходимима информация.

Ако искате да бъдете иновативни, трябва да сте готови да отхвърлите старите начини на мислене. Това важи с пълна сила за работата с дигитален модел на сградите. Сградите стават все по-интелигентни и се нуждаете от все по-голямо количество информация за тях.

Методологията BIM позволява цялата необходима информация да бъде достъпна за всички участници в проекта.

По този начин се осигурява прозрачност, ефективност и плавен процес през целия жизнен цикъл на сградата – от планирането през изпълнението до експлоатацията.

Какви са ползите от BIM?  • Подобрена комуникация
  • Надеждност на индивидуалното планиране при сложни строителни проекти
  • Прозрачен финансов контрол
  • Централизиран модел на данните
  • Навременен анализ на грешките
  • Повишаване на стойността чрез нови възможности в управлението на строителни проекти
  • Международно конкурентно предимство
  • Опростено управление на информацията
  • Гарантиране на графика и разходите
  • Ефективност и качество на най-високо ниво

 

Индивидуални BIM услуги

BIM Консултант

Ние анализираме Вашите изисквания и създаваме лесно разбираеми договорни основи, за да осигурим унифицирани и лесни за използване бази данни и да гарантираме икономически успех на проекта за клиента.

BIM Внедряване

Въз основа на договорените параметри ние Ви подкрепяме в сътрудничеството с Вашите изпълнители, за да изготвим нужната документация и да осигурим безпроблемното реализиране на проекта чрез обмен на информация.

BIM Обекти

За лесно управление на вашите данни и осигуряване на непрекъснати работни процеси и връзки между обектите, те се адаптират към изискванията и се внедряват в съответния проект за осигуряване на качеството.

BIM Правила и норми За вас като клиент справочниците с правила са гаранция, че в техническо и организационно отношение качеството е гарантирано чрез практическо ноу-хау и че винаги можете да разчитате на решение, което може да бъде изградено с помощта на тези справочници.
BIM сканиране

Дигиталният близнак Ви дава сигурност и създава гаранции за достоверността на фактурираните от Вашите изпълнители услуги. За първи път, тази определяща тенденциите технология, дава възможност по един лесен начин да се направи сравнение между договора и целите и договора и действителността, чрез документацията за строежНашите шаблони осигуряват бърз и ефективен старт за вашите изпълнители при генериране на последователни и използваеми данни за постигане на икономическа ефективност.а.

BIM шаблони

Нашите шаблони осигуряват бърз и ефективен старт за вашите изпълнители при генериране на последователни и използваеми данни за постигане на икономическа ефективност.

BIM обучение

Следвайки основния принцип, че BIM трябва да създава прозрачност, ние искаме да споделим нашия опит в управлението, координацията и моделирането на BIM, за да растем заедно.

Класически BIM услуги

Управление на BIM проекти

Ръководителят на проекта се фокусира върху структурата на проекта, така че да са налице всички рамкови условия за използваема информационна структура, и осъществява непрекъснат контрол върху нея, като се фокусира върху потенциала за подобрение и оптимизация в координация с клиента и заинтересованите страни по проекта.

Контрол на BIM проекти

Контролът на проекта осигурява нормалното протичане на проекта и гарантира, че няма да има забавяния при предоставянето на информация и данни.

Цялостен BIM координатор

Цялостният координатор гарантира високо качество на модела в синхрон с всички участници в проекта и гарантира, успешното функциониране на потока от данни.

BIM технически координатор

Техническият координатор обикновено се назначава от изпълнителя и гарантира, че се получават висококачествени модели.

BIM Modeler

Моделистът създава моделите въз основа на спецификациите и е важен фактор за успеха в създаването на използваеми данни.

SEND US YOUR REQUEST

* mandatory fields