Философия

Нашите основи

МИСИЯ

 • Разпознаване, улавяне и умножаване на знания
 • Владеене на данните и разработките
 • Ефективно използване на формите на
 • комуникация
 • Производителност, стабилност, култура на приемането на грешки
 • Последователно и непрекъснато повишаване на знанията
 • Ясна основа за вземане на решения

СТРАТЕГИЯ

 • Технологии за дигитализирано управление на проекти
 • Определяне на стандарти, процеси и оптимизиране на работните процеси с и без BIM
 • Правилно използване на инструменти за BIM (REVIT, Solibri, Navisworks, BIMCOLLAB, DEVOPS)
 • Създаване на управление на договори и документация с помощта на BIM
 • Ориентирана към резултатите комуникация чрез BIM
 • Организация на проекта и структура на проекта, подкрепени от BIM

МЕТОДИ

 • Научни и пазарни познания чрез научни изследвания и разработки
 • Осигуряване на професионален и квалифициран персонал за по-ефективен растеж
 • АПИ - анализ, проучване, изпълнение с фокус върху ЦДФ - цифри, данни, факти
 • Оптимизиране на печалбата чрез полеви тестове в реално време със симулации
 • Международен обмен на знания и опит
 • Използване на актуални стратегии за мотивация и учене по време на консултиране и обучения
 • Използване на гъвкави и визуални техники в управлението

РЕЗУЛТАТ

 • Доволни клиенти и служители
 • Растеж на предприятието
 • Конкурентни предимства с оптимизиране на разходите
 • Високо качество, липса на пропуснати срокове и преразход на средства
 • Използване на по-малко ресурси, повишена продуктивност
 • Прозрачност и поток от данните
 • Ефективна и бърза документация

Контакт

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО


MICHAEL RESCH
+43 1 6022222

АВСТРИЯ


SASCHA SCHMIED
+43 664 88795361

СЪРБИЯ


ONDREJ GALAS
+381 21 3832551

ГЕРМАНИЯ


SASCHA SCHMIED
+43 664 88795361

БЪЛГАРИЯ


MIROSLAV MARINOV
+359 879 232 880

Бюлетин

Ще Ви информираме за нови обучения и развития